Paveldo bendruomenės: iššūkiai ir galimybės


Mūsų siekis – įvertinti bendruomenių dalyvavimo paveldosaugos procesuose realijas, problemas, galimybes ir pateikti su paveldo bendruomenių formavimusi ir įsitvirtinimu Lietuvoje susijusias rekomendacijas. Tikimasi prisidėti prie lygių galimybių dalyvauti ir veikti kultūroje ir pavelde stiprinimo, bendruomenių paveldosauginio sąmoningumo ir paveldosauginių gebėjimų ugdymo.

Mūsų akiratyje – vietos, idėjinės ir kitos bendruomenės, veikiančios pavelde, besinaudojančios paveldu, puoselėjančios jį ar turinčios noro ir potencialo veikti šiame lauke. Idealas – įvairiems visuomenės iššūkiams ir krizėms atsparesnės, tvaresnės ir atviros paveldo bendruomenės.

Naujienos ir renginiai

...

2024 Geg 14 d.

Konferencija „Bendruomenių ir paveldo sąveika“...

Daugiau
...

2024 Kovas 26 d.

Paveldo specialistų apklausa apie paveldo bendruomenes ir jų reikšmę...

Daugiau
...

2024 Sausis 25 d.

Miestelių seminaras „Nuo Kražių iki Lietuvos: tarpukario Lietuvos miesteli...

Daugiau

Apie projektą


Projektas: Lietuvos visuomenės stiprinimas pasitelkiant paveldo bendruomenes: iššūkiai ir galimybės
Vykdymo laikotarpis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2026 m. birželio 30 d.

Finansavimas: Lietuvos mokslo taryba, prioritetinių mokslinių tyrimų programa Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste (Projekto finansavimo sutartis, 2023 07 04 d., Nr. S-VIS-23-13)
Projekto vykdytojas: Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
Projekto partneriai: Valstybinė kultūros paveldo komisija

Tyrėjai:
projekto vadovas – dr. Salvijus Kulevičius, tel. +370 614 74265, el. paštas
Ignė Grigaitytė
dr. Giedrė Jarulaitienė
dr. Ingrida Kelpšienė
dr. Justina Poškienė
Irena Šutinienė

Projektą vykdo
Partneriai
Finansavimą skyrė